Kako se vrši izračun BDP-a?

Anonim

BDP, bruto domaći proizvod, skup je svih dobara i usluga koje je proizvela država u određenom razdoblju: od poljoprivrednih proizvoda do automobila, brodova do usluga koje pružaju banke, osiguravajuća društva i javna poduzeća. "Ukratko, ovo je ogromna svota", objašnjava Alessandra Agostinelli iz Istat-ove nacionalne računske uprave.

U našoj zemlji izračunavanje BDP-a povjereno je Istatu: to je složen proces u koji sudjeluje preko 100 ljudi. U stvari, statističari proizvode oko 88 000 intermedijarnih brojeva kako bi postigli konačni rezultat.

Posebna kriza

Vodič za razumijevanje ekonomske krize s uzrocima (i lijekovima), savjetima i pitanjima i odgovorima.

Zbroj uključuje sve što se proizvede u zemlji za preko 100 različitih gospodarskih aktivnosti u koje su svrstane proizvodne jedinice i za preko 100 različitih vrsta roba i usluga.

Početne brojke su bilance svih talijanskih industrijskih i uslužnih poduzeća, pohranjene u Privrednoj komori ili priopćene ISTAT-u u statističkim istraživanjima, podaci Istata o poljoprivrednom sektoru, podaci Banke Italije o bankama i drugim institucijama financijske, proračune osiguravajućih društava koje je prikupio ISVAP, proračune javnih uprava, kao i niz detaljnih informacija koje dolaze od nekih velikih kompanija ili trgovačkih udruga.

K svemu tome moramo dodati vrijednost dobara i usluga uvezenih iz inozemstva i procjenu svih aktivnosti koje zbog izbjegavanja ili utaje nisu deklarirane.

Time se dobiva ukupno ponuđenih roba i usluga.

Ta vrijednost mora biti jednaka potražnji, odnosno svemu što se koristi ili konzumira unutar zemlje ili izvozi: oni su troškovi poduzeća (na primjer za sirovine), potrošnja obitelji, investicije, trošak Javne uprave.

Te se vrijednosti procjenjuju počevši od financijskih izvještaja poduzeća i uprava, iz ISTAT-ovih anketa o kućanstvima, onih iz registracija vozila ili građevinskih aktivnosti.

BDP je, dakle, rezultat ravnoteže između ponude i potražnje za robom i uslugama.

Evo kako se razvijao tijekom godina (u američkim dolarima po današnjoj stopi. Podaci nisu adekvatni da bi se uzela u obzir inflacija)

Posebna kriza

Vodič za razumijevanje ekonomske krize s uzrocima (i lijekovima), savjetima i pitanjima i odgovorima.

Zbroj uključuje sve što se proizvede u zemlji za preko 100 različitih gospodarskih aktivnosti u koje su svrstane proizvodne jedinice i za preko 100 različitih vrsta roba i usluga.

Početne brojke su bilance svih talijanskih industrijskih i uslužnih poduzeća, pohranjene u Privrednoj komori ili priopćene ISTAT-u u statističkim istraživanjima, podaci Istata o poljoprivrednom sektoru, podaci Banke Italije o bankama i drugim institucijama financijske, proračune osiguravajućih društava koje je prikupio ISVAP, proračune javnih uprava, kao i niz detaljnih informacija koje dolaze od nekih velikih kompanija ili trgovačkih udruga.

K svemu tome moramo dodati vrijednost dobara i usluga uvezenih iz inozemstva i procjenu svih aktivnosti koje zbog izbjegavanja ili utaje nisu deklarirane.

Time se dobiva ukupno ponuđenih roba i usluga.

Ta vrijednost mora biti jednaka potražnji, odnosno svemu što se koristi ili konzumira unutar zemlje ili izvozi: oni su troškovi poduzeća (na primjer za sirovine), potrošnja obitelji, investicije, trošak Javne uprave.

Te se vrijednosti procjenjuju počevši od financijskih izvještaja poduzeća i uprava, iz ISTAT-ovih anketa o kućanstvima, onih iz registracija vozila ili građevinskih aktivnosti.

BDP je, dakle, rezultat ravnoteže između ponude i potražnje za robom i uslugama.

Evo kako se razvijao tijekom godina (u američkim dolarima po današnjoj stopi. Podaci nisu adekvatni da bi se uzela u obzir inflacija)